strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Grodzisku Mazowieckim Iwona Michalak
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,2244 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-07
Godzina: 08:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 0,2244 ha
Cena wywoławcza: 124 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1591/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Iwona Michalak Kancelaria Komornicza w Błoniu (tel. (22) 243 42 63) na podstawie art. 953 kpc ogłasza, że dnia

 

7 stycznia 2016 r. o godz. 8:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23, w sali nr 4, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 68/11, obręb 0005, o powierzchni 0,2244 ha określonej w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Mały jednostka  – MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 05-825 Chrzanów Mały, pow. grodziski, woj. mazowieckie (rejon cegielni),

dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1G/00062818/7.

 

Suma oszacowania wynosi 166 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 875,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 650,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

98 1020 1026 0000 1102 0180 0796

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chrzanów Mały
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone