strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek
Działka o pow. 0,0966 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-14
Godzina: 11:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0966 ha
Cena wywoławcza: 672 333,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 24/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 stycznia 2016 r. o godz. 11:40

 

w sali nr 228 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonych w obr. 8 Zakopane, gm. Zakopane, powiat tatrzański składających się z działki nr 619 o pow. 0,0966 ha oraz z działki nr 889 o pow. 0,0142 ha. Działka nr 619 zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Bogdańskiego 14A. Działka nr 619 o powierzchni 9 a 66 m2, dz. nr 889 o pow. l a 42 m2 – stanowi drogę dojazdową do działki nr 6 (udział dłużnika wynosi 8/16 części). Działka nr 619 jest ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, piętrowym z przyziemiem i dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, dach wielospadowy pokryty blachą niskotrapezową, obiekt murowany nieocieplony i otynkowany o pow. użytkowej 278,0 m2. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym do remontu i modernizacji – stropy przyziemia zawilgocone i zagrzybione. Standard przeciętny. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu dz. nr 619 położona w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomości objęte KW NS1Z/00007758/5 oraz NS1Z/00006505/0. Nieruchomości KW NS1Z/00007758/5 oraz udział 8/16 części w nieruchomości NS1Z/00006505/0 należy do: (…).

 

Nieruchomości oszacowane są na kwotę: 1 008 500,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 672 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 100 850,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bgdańskiego
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone