strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy Przy SR Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,6310 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-21
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 0,6310 ha.
Cena wywoławcza: 400 125,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1694/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

21 stycznia 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 16 budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, położonej w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 81, składającej się z dwóch działek geodezyjnie oznaczonych nr 89/3 i 89/4, o łącznej pow. 0,6310 ha,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o nr KA1K/00028957/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 533 500,00 zł.

Cena wywołania w niniejszej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 400 125,00 zł.

Przystępujący do licytacji stosownie do art. 962 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej 1/10 części sumy oszacowania, tj. kwotę 53 350,00 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można również wpłacić na rachunek bankowy Komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3

98 1050 1214 1000 0090 7058 9982

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział I Cywilny - Sekcja Egzekucyjna w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem licytacji. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności z prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem

licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Armii Krajowej
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone