strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Nieruchomości niezabudowane i zabudowane w Modrzewie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-21
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości niezabudowane i zabudowane w Modrzewie
Cena wywoławcza: 9 266,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 264/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

21 stycznia 2016 r. o godz. 13:00

 

sala 214, w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ewid. 55/7 o powierzchni 3,08 ha oraz działkę nr ewid. 54/2 o powierzchni 0,5863 ha zabudowaną: budynkiem nr ewid. 77 (w kartotece budynków opisany jako „mieszkalny”) o powierzchni użytkowej 154,58 m2, budynkiem nr ewid. 78 (w kartotece budynków opisany jako „produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa”) o powierzchni użytkowej 244,28 m2, budynkiem nr ewid. 80 (w kartotece budynków opisany jako „produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa”) o powierzchni użytkowej 15,99 m2, budynkiem nr ewid. 84 ( w kartotece budynków opisany jako „produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa”) o powierzchni użytkowej 198,73 m2, drewnianą stajnią oraz drewnianą stodołą. Nieruchomość położona w miejscowości Modrzewie 10i, gm. Goleniów. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00018416/7. Na nieruchomości umowa dzierżawy zawarta do dnia 31 stycznia 2039 roku - umowa z podpisem notarialnie poświadczonym.

Sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 384 071,00 zł + 23% VAT, tj. 318 336,33 zł = 1 702 407,33 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 922 714,00 zł + 23% VAT, tj. 212 224,22 zł = 1 134 938,22 zł.

Rękojmia wynosi 170 240,73 zł.

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako działka gruntowa nr 55/5 o powierzchni 5 000 m2, symbol użytku: ŁIV o powierzchni 3 500 m2, ŁVI o powierzchni 1 500 m2, położonej w miejscowości Modrzewie, gm. Goleniów. Nieruchomość posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00002292/6. Na nieruchomości umowa dzierżawy zawarta do dnia 31 stycznia 2039 roku - umowa z podpisem notarialnie poświadczonym.

Sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11 300,00 zł + 23% VAT, tj. 2 599,00 zł =13 899,00 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 7 533,33 zł + 23% VAT, tj. 1 732,67 = 9 266,00 zł.

Rękojmia wynosi 1 389,90 zł.

 

Przystępujący do ww. licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 20.01.2016 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Modrzewie
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone