strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Działki niezabudowane we wsi Wioska.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-15
Godzina: 11:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane we wsi Wioska.
Cena wywoławcza: 208 187,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 260/14
Opis:

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 stycznia 2016 r. o godz. 11:15

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy, w sali nr 24, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej cztery działki gruntu położone we wsi Wioska, gmina Syców, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00058556/7.

Działka nr 120 o powierzchni 0,1400 ha posiada kształt zbliżony do trójkąta, zlokalizowana jest naprzeciwko zabudowań usytuowanych na działce nr 162. Jest nieogrodzona, posiada płaską konfigurację terenu, na terenie działki zakrzewienia, pojedyncze drzewa, trawy i porosty dzikorosnące, stanowiące biorąc pod uwagę przeznaczenie w planie, ograniczenie w zabudowie. Dojazd drogą o nawierzchni utwardzonej. W planie miejscowym w całości przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Uzbrojona w energię elektryczną oraz wodę, sieci uzbrojenia terenu przebiegają wzdłuż działki w drodze dojazdowej. W bezpośrednim sąsiedztwie rozpoczęta budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego.

Działka nr 140 została podzielona na działkę nr 140/1 o powierzchni 0,2750 ha oraz 140/2 o powierzchni 2,5370 ha. Działka 140/1 o kształcie zbliżonym do bardzo wydłużonego prostokąta. Stanowi wydzieloną drogę biegnącą wzdłuż dłuższego boku działki nr 140/2. Działka 140/1 przeznaczona jest pod drogę i zgodnie z przepisami prawa powinna przejść na własność gminy. Działka nr 140/2 nie jest użytkowana rolniczo. Konfiguracja terenu działki nr 140/2 płaska, na terenie działki występują zakrzewienia, pojedyncze drzewa, trawy i porosty dzikorosnące wpływające jedynie na walory ekologiczne i środowiskowe. W sąsiedztwie tereny w przeważającej części niezabudowane. W dalszej odległości nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Przez działkę nr 140/1, 140/2 po przekątnej przebiega sieć energetyczna napowietrzna WN 110 KW wraz ze strefą ochronną. Na działce nr 140/1 rośnie pas drzew składających się z sosny i świerka, dębu i brzozy około 15-letnich. Stanowi on strefę ochronną drogi. Zadrzewienia i zakrzewienia stanowią ograniczenie w zagospodarowaniu działek zgodnie z przeznaczeniem. W planie miejscowym część działki nr 140/2 jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, pozostała część to tereny rolne bez prawa zabudowy. W części oznaczonej jako tereny rolne znajduje się strefa ochronna linii energetycznej. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telefoniczna.

Działka nr 154 o powierzchni 0,9600 ha posiada nieregularny kształt, jeden bok dłuższy zwężający się w kierunku boku krótkiego. Linia działki nieregularna, z jednej strony najdłuższej zaokrąglona. Konfiguracja terenu położenie działki zróżnicowana. Na jej powierzchni w części nasypy z ziemi i gliny. Nasypy położone w większości od strony drogi dojazdowej oraz nieruchomości sąsiedniej. Przylega ona do działki nr 162. W sąsiedztwie tereny niezabudowane, tereny leśne oraz nieruchomość zabudowana nowym domem mieszkalnym oraz starym budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa wo50 oraz napowietrzna sieć energetyczna. Działka w części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową w obszarze położonym od strony drogi, pozostała część to tereny rolne bez prawa zabudowy. Przez działkę przebiega sieć energetyczna napowietrzna WN 110 KW wraz ze strefą ochronną. Strefa ochronna linii energetycznej znajduje się w części działki oznaczonej w planie jako tereny rolne. Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć telefoniczna.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 277 583,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 208 187,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.

w kwocie 27 758,30 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku: ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 5.01.2016 r. o godz. 12:00 po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem lub w innym terminie. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wioska
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone