strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke Kancelaria Komornicza w Oleśnicy
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 2,4300 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-15
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 2,4300 ha.
Cena wywoławcza: 239 913,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1475/10
Opis:

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy
Arkadiusz Nitschke

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 stycznia 2016 r. o godz. 11:00

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy, w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Komorów, gmina Syców, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00076407/0 o przeznaczeniu w MPZP: tereny projektowane przemysłu i działalności gospodarczej oznaczone symbolem 33Pp.

Nieruchomość gruntowa opisana jest jako działka nr 19 o pow. 2,4300 ha, niezabudowana, położona we wsi Komorów, zlokalizowana na północny zachód od miasta Sycowa w odległości około 3 km. Nieruchomość położona przy drodze utwardzonej asfaltowej. Działka o kształcie nieregularnym wydłużonym, nieogrodzona i niezagospodarowana. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren nieruchomości posiada płaską konfigurację terenu. Działka wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej - instalację elektryczną przy działce sąsiedniej i instalację wodociągową w drodze dojazdowej. Działka posiada przeznaczenie w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego: tereny projektowane przemysłu i działalności gospodarczej oznaczone symbolem 33Pp (około 91% całej działki), tereny lasów oznaczone symbolem LS (około 3%), tereny wskazane do zalesienia oznaczone symbolem LS (około 6%).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 319 885,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 239 913,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania

w kwocie 31 988,50 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku: ING Bank Śląski SA 74 1050 1504 1000 0023 5893 1265.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej na dzień przed licytacją, po ww. terminie rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 5.01.2016 r. o godz. 11:00 po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem lub w innym terminie. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

www.komornikolesnica.pl

www.arkadiusznitschke.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Komorów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone