strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sadowy przy SR w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski
Działki niezabudowane o łącznej pow. 2 353,00 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-18
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane o łącznej pow. 2 353,00 m2.
Cena wywoławcza: 166 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3435/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Tomasz Adamski Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 10/6 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 stycznia 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 16 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości dłużnika: (…),

w postaci niezabudowanych, tworzących funkcjonalną całość, działek gruntu, położonych
w Zbrosławicach przy skrzyżowaniu ulicy Fabrycznej z ulicą Przewięźlika. Na nieruchomość składają się działki o numerach 716/126, 1268/126, 1269/126 o łącznej powierzchni 2 353,00 m2.

Działka o numerze 1269/126 ma powierzchnię 2 073,00 m2 i zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w około 80-85% położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 120MNU - tereny przeznaczone na cele mieszkalnictwa, z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych w tym: usług zdrowia i opieki społecznej i tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych (zachodnia część działki). Pozostała część działki w postaci pasa terenu wzdłuż wschodniej granicy przylegającej do ul. Granicznej to teren oznaczony symbolem K58D1/2 - tereny ulic klasy D - dojazdowa. Działka ogrodzona. Działka obecnie nie jest wykorzystywana. Teren lekko pochyły.

Działka gruntu o nr 716/126 ma powierzchnię 157,00 m2, działka o nr 1268/126 ma natomiast powierzchnię 123,00 m2. Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczono odpowiednio symbolami K58D1/2 - tereny ulic klasy D - dojazdowa (716/126) i K56D1/2 tereny ulic klasy D - dojazdowa (1268/126).

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości: działki nr 716/126, 1268/126, 1269/126; arkusz mapy 1, obręb 0020 Zbrosławice. Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych o nr GL1T/00004690/0.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 222 500,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 166 875,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 22 250,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 17.01.2016 r. w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, w gotówce płatnej w kancelarii komornika lub na konto:

ING Bank Śląski SA 97 1050 1386 1000 0023 0356 2322.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 285 15 49 oraz na stronach internetowych www.komornik.tarnowskie-gory.eu i www.komornikpiekaryslaskie.pl.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zbrosławice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone