strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek
Lokal mieszkalny o pow. 44,36 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-18
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 44,36 m2.
Cena wywoławcza: 202 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3403/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, zawiadamia że w dniu

 

18 stycznia 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 135 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przy ul. Podwale 30 we Wrocławiu odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław, przy ul. Mikołaja Reja 87, oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr 3B, stanowiącej własność dłużników

(…)

dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WR1K/00290032/2.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji jest to nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny przy ul. Reja 87/3B. Lokal znajduje się na drugim piętrze budynku, tj. czwarta kondygnacja. Lokal posiada powierzchnię 44,36 m2, na którą składa się powierzchnia dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależy także komórka lokatorska o powierzchni 3,45 m2, oznaczona jako DP44. Udział właścicieli lokalu w prawie współwłasności do nieruchomości wspólnej wynosi 16660/1000000 (tj. 1,666 %).

Lokal jest niezamieszkały i niewykończony, jego stan można określić jak tzw. „deweloperski”. Lokal rozkładowy, dwustronny z możliwością korzystania z niewielkiego balkonu, dostępnego z większego pokoju. Nieruchomość lokalowa znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w zabudowie zwartej, położonym w granicach działki ewidencyjnej nr 4/4 o powierzchni 0,1901 ha (1 901m2), AM-7 obręb Plac Grunwaldzki we Wrocławiu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 270 500,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych).

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 202 875,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 27 050,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Szczegółowe informacje udzielane sa pod numerem telefonu (71) 342 91 91.

Wadium może zostać wpłacone również na rachunek bankowy komornika o numerze:

42 1020 5242 0000 2402 0020 5443 PKO BP SA III O. WROCŁAW

Środki winny znaleźć się na rachunku komornika najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy wraz z aktami sprawy znajduje się w kancelarii komornika pod sygn. akt: KM 3403/05.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 91 91

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mikołaja Reja
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone