strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Działki niezabudowane o łącznej pow. 0,4000 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-28
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane o łącznej pow. 0,4000 ha.
Cena wywoławcza: 778,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 90/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 stycznia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w miejscowości Dub, gmina Komarów Osada, oznaczonej numerami działek 270/3, 381/1 arkusz ewidencyjny 3 i 401 arkusz ewidencyjny 2, o łącznej powierzchni 0,4000 ha. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00024607/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).
- suma oszacowania działki nr 270/3 ark. 3 o powierzchni 0,14 ha: 1 168,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 778,67 zł, wysokość rękojmi 116,80 zł.

- suma oszacowania działki nr 381/1 ark. 3 o powierzchni 0,19 ha: 1 584,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 1 056,00 zł, wysokość rękojmi 158,40 zł.

- suma oszacowania działki nr 401 ark. 2 o powierzchni 0,07 ha: 1 829,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 1 219,33 zł, wysokość rękojmi 182,90 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dub
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone