strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 79,40 m2, 3 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-29
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 79,40 m2, 3 pokoje
Cena wywoławcza: 229 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1123/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 – działając na podstawie art. 953 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

29 stycznia 2016 r.  o godz.  10:30

(wadium na konto komornika)

 

w sali nr  224 Sądu Rejonowego  Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydział II Cywilny  al.  Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położone w miejscowości: Poznań, os. Czecha 79/89,  posiadające  założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu  o nr  KW  PO2P/00243731/9. Lokal położony na XII piętrze budynku 16-piętrowego, lokal środkowy i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC, wiatrołapu i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 79,40 m2. Właścicielami ww. lokalu są (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 306 300,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 229 725,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto  Komornika rękojmię w wysokości: 30 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00- 15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem w dniu 27.01.2016 r. godz. 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Czecha
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone