strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Zniesienie współwłasności nieruchomości – działka o pow. 0,0692 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-29
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zniesienie współwłasności nieruchomości – działka o pow. 0,0692 ha
Cena wywoławcza: 101 677,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2078.13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 212 § 2 k.c. (sprzedaż nieruchomości w celu zniesienia współwłasności nieruchomości) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

29 stycznia 2016 r. o godz. 10:00

(wadium na konto komornika)

 

w sali nr 224 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w celu zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiącej współwłasność, opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 6/19 o pow. 0,0692 ha, położona w Zalasewie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO2P/00046349/3. Prawo własności ww. nieruchomości przysługuje: (…). Budynek o stanie technicznym miernym, niskim standardzie wykończenia o pow. 56,35 m2. Potencjał nieruchomości tkwi w gruncie działki, budynek ze względu na niski stan techniczny, standard wykończenia obniża wartość nieruchomości, stąd wartość rynkowa określona została w podejściu mieszanym uwzględniającym koszt likwidacji obiektu. Niezgodność wpisu w KW w dziale I dotycząca powierzchni działki i numeru ewidencyjnego – konieczne sprostowanie informacji zgodnie z ewidencją gruntów.

 

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 135 570,00 zł.

 Cena wywołania (3/4 ceny oszacowania) wynosi: 101 677,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornika wadium w wysokości 13 557,00 zł na konto

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00- 15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem w dniu 26.01.2016 r. o godz. 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zalasewo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone