strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznianiu Tomasz Zarzycki
Nieruchomość gruntowa w Poznaniu.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-15
Godzina: 14:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa w Poznaniu.
Cena wywoławcza: 435 466,68
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2379/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu:

 

15 stycznia 2016 r. o godz. 14:40

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sala 126, w sprawie KM 2379/13, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej działki nr 2/101, 2/105, 2/40, 11/84, położonej w Poznaniu, przy ul. Grzmota Skotnickiego 10, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr PO1P/00091565/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 653 200,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 435 466,68 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 65 320,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w siedzibie kancelarii bądź na rachunek bankowy Komornika w Banku

PKO BP SA I O. Poznań nr 28 1020 4027 0000 1802 0290 3714

przy czym wpłata na konto musi być odnotowana najpóźniej 14.01.2016 r. lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sygn. akt II Co 7805/13/2/N w dniach od 11.01.2016 r. do 15.01.2016 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Grzmota Skotnickiego
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone