strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 261,30 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-21
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 261,30 m2.
Cena wywoławcza: 674 325,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 137/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak- Kancelaria Komornicza – 61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A, tel./fax (61) 628 23 89 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 stycznia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32, w sali nr 18 odbędzie się:

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 61-063 Poznań, Sędziwoja 51,

należącej do dłużnika: (…),

dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00077085/0.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 525 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o powierzchni 261,3 m2. Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza użytkowego. Budynek jest całkowicie podpiwniczony – dwa garaże i kotłownia. Grunt uzbrojony w sieć energetyczną, gazową, wodną, kanalizacyjną i teleinformatyczną.

 

Cena wywołania wynosi: 674 325,00 zł.

Suma oszacowania wynosi: 899 100,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 89 910,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726

(tytułem rękojmi sygn. akt KM 137/13) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

 

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14, (akta dołączone do sprawy II Co 5660/13/1N), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sędziwoja
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone