strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik
Nieruchomość gruntowa w Świerkówkach o pow. 8,0672 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-19
Godzina: 13:03:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa w Świerkówkach o pow. 8,0672 ha.
Cena wywoławcza: 137 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 485/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1O/00001003/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik, na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 lutego 2016 r. o godz. 13:30

 

w kancelarii komornika sądowego przy ul. Piłsudskiego 64 , odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

w trybie uproszczonym

 

Ułamkowej części (udział w wysokości 1/2) nieruchomości gruntowej, należącej do (…), położonej w Świerkówkach, gm. Oborniki, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1O/00001003/1.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu ornego o powierzchni 8,0672 ha, obecnie uprawianą.

 

Suma oszacowania ułamkowej części nieruchomości wynosi 137 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 125,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 750,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na rachunek bankowy komornika

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 57 2030 0045 1110 0000 0217 6050.

Operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego jest dostępny w Kancelarii Komorniczej, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Świerkówki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone