strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Marek Wtorkiewicz
6 działek, Płasków
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-29
Godzina: 13:20:00
Przedmiot sprzedaży: 6 działek, Płasków
Cena wywoławcza: 380,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2342/06
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza w Radomiu, Radom, ul. Staromiejska 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 stycznia 2016 r. o godz. 13:20

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Struga 63, sala nr II, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – działki nr:

- 370 o pow. 1 530 m2 w pasie zabudowy mieszkaniowej przy drodze asfaltowej gminnej – zabudowana budynkiem mieszkalnym niepodlegającym wycenie – oszacowana na kwotę 79 600,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 59 700,00 zł.

- 366 o pow. 9 170 m2 zlokalizowana za działką zabudowaną nr 370 – na części działki znajduje się zaniedbany sad owocowy – oszacowana na kwotę 37 900,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 28 430,00 zł.

Działki o numerach jn. Są wąskimi paskami łąk i nieużytków porośniętych samosiejkami:

- 99/2 o pow. 840 m2 oszacowana na kwotę 2 000,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 500,00 zł.

- 375 o pow. 2 280 m2 oszacowana na kwotę 5 400,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 050,00 zł.

- 351/3 o pow. 200 m2 oszacowana na kwotę 500,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 380,00 zł.

- 61/3 o pow. 1 720 m2 oszacowana na kwotę 4 000,00 zł, cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 3 000,00 zł.

Położone w miejscowości Płasków, gm. Jedlińsk, stanowiące własność dłużnika: Barbara Woźniak Malików 1, 26-660 Jedlińsk,

posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu nr RA1R/00051838/9.

Powyższe działki stanowić będą przedmiot odrębnej sprzedaży.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20

(Sygn. akt KM 2342/06 i inne)

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Płasków
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone