strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak
Grunty rolne o pow. 0,2490 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-28
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Grunty rolne o pow. 0,2490 ha.
Cena wywoławcza: 90 802,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 546/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 stycznia 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali 16 Sądu Rejonowego w Miechowie pl. Kościuszki 3a, 32-200 Miechów odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną nr 175/3, która stanowi grunty rolne zabudowane położone w miejscowości Mianocice, gm. Książ Wielki, powiat miechowski, o łącznej pow. 0,2490 ha, dla której Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: KR1M/00046280/2.

Ww. nieruchomość przysługuje na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 121 070,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 90 802,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12 107,00 zł (dwanaście tysięcy sto siedem złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika Deutsche Bank Polska S.A. 46 1910 1048 2110 2805 1196 0001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniu 21.01.2016 od godz. 12:00 do godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Bandurskiego 8/2 w Krakowie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mianocice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone