strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Tarnowskiej
Działki zabudowane o łącznej pow. uż. 1 165,66 m2 oraz działka niezabudowana o pow. 0,0468 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-26
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane o łącznej pow. uż. 1 165,66 m2 oraz działka niezabudowana o pow. 0,0468 ha
Cena wywoławcza: 25 720,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 955/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu

 

26 stycznia 2016 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jakuba Bojki 2, w sali nr 124, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

  1. Działka nr 410/4 o pow. 0,0506 ha, dz. nr 410/5 o pow. 0,0499 ha, dz. nr 410/6 o pow. 0,0504 ha, dz. nr 410/9 o pow. 0,0210 ha położone w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Batalionów Chłopskich, zabudowane budynkiem produkcyjno-mieszkalnym murowanym o łącznej powierzchni użytkowej 1 165,66 m2, posiadające urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej nr TR1D/00033672/2 i TR1D/00048104/8, stanowiące własność dłużników. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 530 290,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 1 020 193,00 zł.
  1. Działka nr 348 o pow. 0,0468 ha – niezabudowana, położona w Dąbrowie Tarnowskiej u zbiegu ulic ks. Jerzego Popiełuszki oraz Batalionów Chłopskich, posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej nr TR1D/00055318/3. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 38 580,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 25 720,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w

PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481

– jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na 3 dni przed terminem licytacji. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 642 35 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dąbrowa Tarnowska
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone