strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak
Udział 1/4 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.1552,00 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-28
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/4 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.1552,00 ha
Cena wywoławcza: 67 600,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1133/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak – Kancelaria Komornicza – 61-112 Poznań, ul. Zagórze 6A, tel./fax (61) 628 23 89 na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 stycznia 2016 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii komornika odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/4 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej: w Swarzędzu, Gruszczynie, działka nr 302, należącej do dłużnika: (…), dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00141207/2.

Przedmiotem licytacji jest udział 1/4 niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gruszczynie w rejonie ulic Wodnej i Grobla, o powierzchni 1.1552,00 ha. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony i częściowo zagospodarowany. Od strony ulicy Wodnej działka uzbrojona w sieć energetyczną, wodną, kanalizację sieciową i gazową. W ulicy Grobla przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia. Dojazd do nieruchomości przebiega drogą nieutwardzoną.

 

Cena wywołania wynosi: 67 600,00 zł.

Suma oszacowania wynosi: 101 400,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 140,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do terminu licytacji na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726

(tytułem rękojmi sygn. akt KM 1133/14) lub w kancelarii komorniczej – art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie Kancelarii Komornika w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Więcej na: www.komornik-tomczak.pl.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gruszczyna
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone