strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński
Stacja paliw wraz z budynkiem usługowym, działka o pow. 0,1181 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-08
Godzina: 12:45:00
Przedmiot sprzedaży: Stacja paliw wraz z budynkiem usługowym, działka o pow. 0,1181 ha
Cena wywoławcza: 855 075,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2362/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński (tel. (77) 456 68 31, fax (77) 453 74 26) ogłasza, że dnia

 

8 lutego 2016 r. o godz. 12:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimskiej 60 A w sali nr 117, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (…),

stanowiącej: nieruchomość zabudowana stanowiąca stację paliw wraz z budynkiem usługowym. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę nr 6/3 k.m. 75 o pow. 0,1181 ha zabudowaną obiektami stacji paliw. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze utwardzonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz terenów przemysłowo-składowych przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem odpadów, a także byłego wysypiska śmieci (obecnie po rekultywacji są to tereny zielone), w odległości do 2 kilometrów od ścisłego centrum Opola. Teren działki równy, płaski, nawierzchnia utwardzona – parking, w niewielkiej części tereny zielone. Uzbrojenie w energię elektryczną, wodę, kanalizację i linie technologiczne stacji paliw. Zgodnie z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 5AG – tereny działalności usługowo-produkcyjnej, dopuszcza się usługi obsługi komunikacji. W przypadku sprzedaży nieruchomości konieczne będzie odprowadzenie VAT-u z tego tytułu;

położonej: 45-573 Opole, Alei Przyjaźni 2A,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00107332/1].

 

Suma oszacowania wynosi 1 140 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 855 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 114 010,00 zł. Rękojmię można uiścić:

̶          w kancelarii Komornika w: Opole 45-050, ul. Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15:00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 5.02.2016 r.),

̶          lub na konto komornika najpóźniej do dnia 7.02.2016 r. na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5002 0093 0313

z dopiskiem „wadium na licytację”.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Alei Przyjaźni
Miasto: Opole
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone