strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie Rafał Sadlik
Działki o pow. 14,26 ha, 0,0549 ha, 0,3891 ha, 0,0549 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-25
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 14,26 ha, 0,0549 ha, 0,3891 ha, 0,0549 ha
Cena wywoławcza: 3 836,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 47209/2
Opis:
 
OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 stycznia 2016 r.

 

w sali Sądu Rejonowego we Włoszczowie mieszczącego się przy ul. Kusocińskiego 11, 29-100 Włoszczowa, odbędzie się:

 

o godz. 9:15

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 części do nieruchomości w postaci: działki nr 44, 588, 592, 1132 o pow. 14,26 ha, położonej w msc. Dzierzgów, gm. Radków, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00047209/2.

 

Udział dłużnika do nieruchomości wynoszący 1/2 części został oszacowany na kwotę: 115 763,00 zł.

Cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/2 części w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 86 822,25 zł w tym wartość udziału do poszczególnych działek wynosi:

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 44 o pow. 1,55 ha - łąki trwałe

oszacowany = 5 115,00 zł, cena wywoławcza = 3 836,25 zł, wadium = 511,50 zł;

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 588 o pow. 1,19 ha - grunty orne

oszacowany = 9 569,00 zł, cena wywoławcza = 7 176,75 zł, wadium = 956,90 zł;

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 592 o pow. 1,00 ha - grunty orne

oszacowany = 8 015,00 zł, cena wywoławcza = 6 011,25 zł, wadium = 801,50 zł;

- udział wynoszący 1/2 części do działki nr 1132 o pow. 10,52 ha - lasy

oszacowany = 93 064,00 zł, cena wywoławcza = 69 798,00 zł, wadium = 9 306,40 zł;

 

 

o godz. 9:30

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

działka nr 6322 o pow. 0,0549 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej 142,27 m2 z sutereną o powierzchni 88,04 m2 oraz garażem murowanym o pow. 27,26 m2, położona Włoszczowa, przy ul. Norwida 11, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00019747/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 397 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 297 750,00 zł.

 

o godz. 10:00

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

dz. nr 1520 o pow. 0,3891 ha zabudowana budynkiem kotłowni, drewnianą szopą i budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,33 m2, położonej Mękarzów 44, gm. Moskorzew, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00049659/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 79 463,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 52 975,33 zł.

 

o godz. 10:20

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 części do:

prawa wieczystego użytkowania na lat 99, tj. do dnia 21.08.2086 r. działki nr 6323 o pow. 0,0549 ha oraz do prawa własności budynku, położonej Włoszczowa przy ul. Makuszyńskiego 22, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włoszczowie nr KI1W/00019746/3.

Udział wynoszący 1/2 części oszacowany jest na kwotę: 141 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 106 350,00 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Wadium należy wpłacać na konto: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włoszczowie Rafał Sadlik Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kielcach 35 1090 2040 0000 0001 1064 3634

podając w tytule wpłaty „wadium na licytację nieruchomości położonej ........, nr KW........, działka nr ............ ”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy SR we Włoszczowie, tel. (41) 394 28 25

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dzierzgów, Włoszczowa, Mękarzów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone