strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy Przy SR Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek
Lokal mieszkalny w Katowicach
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-02
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Katowicach
Cena wywoławcza: 115 897,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 307/15 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Mariusz Snopek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

2 lutego 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 16 budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Katowicach przy ul. Św. Anny 11/10, stanowiącej własność dłużnika: (…),

 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale XI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o numerze KA1K/00090411/3.

 

Z prawem odrębnej własności lokalu związany jest udział 56/10000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, jako nieruchomości wspólnej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 154 506,00 zł.

Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 115 879,50 zł.

Przystępujący do licytacji stosownie do art. 962 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. kwotę 15 450,60 zł w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można również wpłacić na rachunek bankowy Komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 3

98 1050 1214 1000 0090 7058 9982

Lokal mieszkalny można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział I Cywilny - Sekcja Egzekucyjna w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem licytacji. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności z prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem

licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Św. Anny
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone