strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 165 m2. 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-27
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 165 m2. 
Cena wywoławcza: 309 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 864/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 stycznia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 442/1 położoną w miejscowości Zgłobice, gmina Tarnów. Obszar działki wynosi 0,19 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00078141/3. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wybudowanym w 2003 r., o pow. użytkowej 165 m2 (w tym parter 85 m2 i poddasze 80 m2). Część mieszkalna parteru składa się z następujących pomieszczeń: kuchnia, korytarz, 3 pokoje, wc i łazienka, piwnice pod całością budynku składają się z trzech pomieszczeń oraz garażu. Poddasze w stanie surowym.

Właścicielem tej nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 412 400,00 zł (słownie: czterysta dwanaście tysięcy czterysta złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 309 300,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy trzysta złotych).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 19 stycznia 2016 r. oraz 26 stycznia 2016 r. w godz. 11:00-12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zgłobice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone