strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Grunt niezabudowany o pow. 0,3172 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-21
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Grunt niezabudowany o pow. 0,3172 ha
Cena wywoławcza: 18 952,50
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 512/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikom (…), zawiadamia na podstawie art. 10136 § 1 kpc w zw. z art. 867 § 2 kpc, że w dniu

 

21 stycznia 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 152 o powierzchni 0,3172 ha, położonej w Krakowie przy ul. Walgierza Wdałego, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 77, stanowiącej współwłasność dłużników po 1/2 części. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00271985/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 37 905,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 18 952,50 zł.

Zgodnie z art. 8671 kpc, przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce w kancelarii komornika lub na konto komornika w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce F-1 Kraków

nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia (art. 871 i 872 kpc). Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 11 stycznia 2016 r. w godz. 10:00-10:30, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Walgierza Wdałego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone