strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech
Działki  w tym zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. 363,69 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-19
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki  w tym zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. 363,69 m2.
Cena wywoławcza: 11 228,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 343/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joanna Grzech, mający kancelarię w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Polowa 15, lok.77, tel. (86) 219 81 17, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 stycznia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę w Łomży, przy ul. Polowej 1, w sali nr IX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w przedmiocie:

- działka oznaczona numerem 122/1 o powierzchni 3100 m2, działka oznaczona numerem 123/1 o powierzchni 3 600 m2 położone Janowo 1A, gm. Łomża, zabudowane: budynkiem mieszkalnym o całkowitej powierzchni 363,69 m2 w tym garaż 35,02 m2 i kotłownia 11,82 m2, budynkiem gospodarczym z dobudówką pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 32,41 m2, budynkiem rekreacyjnym (domek letni) o powierzchni użytkowej 15,04 m2. Ponadto na działkach znajduje się murowany grill, skalniak z oczkiem wodnym, staw o powierzchni około 600 m2, elementy małej architektury z zielenią ozdobną i punkty świetlne. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LM1L/00033752/6].

Suma oszacowania wynosi 1 178 110,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 883 583,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 117 811,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg;

 - oraz udziału 1/2 w działce oznaczonej numerem 124/3 o powierzchni 500 m2 (działka stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do nieruchomości objętej księgą wieczystą KW LM1L/00033752/6), położnej Janowo, gm. Łomża, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LM1L/00055226/0]. Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 14 970,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 228,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 497,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BGŻ SA 88 2030 0045 1110 0000 0393 4490.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Łomży przy ul. Polowa 1 w sekretariat I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Janowo
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone