strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Nieruchomości gruntowe, niezabudowane o łącznej pow. 0,5097 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-27
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe, niezabudowane o łącznej pow. 0,5097 ha.
Cena wywoławcza: 11 152,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 953/12 i inne
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 stycznia 2016 r. o godz. 13:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubaniu, sala nr 3, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Płóczki Górne, gmina Lwówek Śląski. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest jako działki ewidencyjne nr 578/3 i nr 578/5, o łącznej powierzchni 0,5097 ha. Działki nieużytkowane, działka nr 578/3 położona na łagodnym wzniesieniu, nieużytkowana, na działce słup elektryczny betonowy, jednoramienny, dostęp komunikacyjny drogą gruntową do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, przebiegającej przez wieś, działka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – tereny zabudowy. Działka nr 578/5, teren płaski, porośnięta miejscami samosiewami młodych brzózek, wiek ok. 3-5 lat, bez wartości użytkowej, nieużytkowana, zachwaszczona, dostęp komunikacyjny bezpośrednio z drogi. Udział w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00027998/3.

 

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej oszacowany jest na kwotę: 14 870,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 11 152,50 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1, przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 1 487,00 zł w gotówce w Kancelarii do godz. 10:00 lub wpłacić na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Płóczki Górne
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone