strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda Roman Lipiński
Lokal mieszkalny w Poznaniu 
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-29
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Poznaniu 
Cena wywoławcza: 100 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5332/11 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Roman Lipiński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 stycznia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale II Cywilnym Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32, sala 224, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Poznaniu na Osiedlu Rusa 124/19, który zapisany jest w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział VI Ksiąg Wieczystych pod nr KW PO2P/00239427/4, stanowiącym własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 201 400,00 zł.

Wartość 1/2 udziału należącego do dłużnika wynosi: 100 700,00 zł.

Cena wywołania 1/2 udziału w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę: 75 525,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 10 070,00 zł, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Wskazane jest dokonanie wpłaty wadium najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem licytacji na konto komornika w

PKO nr 30 1020 4027 0000 1502 0290 3631

lub w kancelarii komornika do dnia poprzedzającego dzień licytacji do godz. 15:30, bądź w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32, przed rozpoczęciem licytacji od godziny 13:45 do rozpoczęcia licytacji o godz. 14:00.

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika lub na 14 dni przed licytacją do wglądu w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział II Cywilny przy sprawie II Co 7985/12.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Osiedle Rusa
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone