strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski Kancelaria Komornika w Lidzbarku Warmińskim
Działka niezabudowana o pow. 1746 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-29
Godzina: 08:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 1746 m2.
Cena wywoławcza: 30 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1360/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim Michał Kędzierski zawiadamia na podstawie  art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 stycznia 2016 r. o godz. 8:40

 

w sali nr 110 Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 746 m2, stanowiącej działkę nr 10/25, położoną w miejscowości Suryty, gm. Lidzbark Warmiński; według MPZP przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i rekreację indywidualną.

Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji stanowi własność dłużniczki (…) i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim nr OL1L/00029731/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 41 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 30 750,00zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika

nr 81 1160 2202 0000 0000 8028 1396.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 767 45 42 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Suryty
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone