strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni 2479 m2w Częstochowie.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-26
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni 2479 m2w Częstochowie.
Cena wywoławcza: 777 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 439/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 stycznia 2016 r. o godz. 11:30

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka gruntu nr 13/1, o powierzchni 2 479 m2, budynek mieszkalno-usługowy, parterowy z poddaszem użytkowym,

położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Bohaterów Katynia 146, stanowiącej własność dłużników (…), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr CZ1C/00097411/2 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 037 300,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 777 975,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa: 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 103 730,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg), co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn. sądową XV Co 2189/15.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bohaterów Katynia
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone