strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Zabudowana działka o pow. 0,0900 ha – udział 1/6
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-10
Godzina: 11:40:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,0900 ha – udział 1/6
Cena wywoławcza: 10 956,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 97/05
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 lutego 2016 r. o godz. 11:40

 

sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako udział 1/6 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 62 o pow. 0,0900 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ewid. 515 o pow. użytkowej 53,52 m2, budynkiem nr ewid. 514 o pow. użytkowej 2,03 m2, budynkiem nr ewid. 506 o pow. użytkowej 26,74 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Maszewo, ul. 8 Marca 18 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00006663/6.

 

Udział 1/6 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 16 434,00 .

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 10 956,00 .

Rękojmia wynosi 1 643,40 .

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 9.02.2016 r. na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 8 Marca
Miasto: Maszewo
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone