strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Krakowie
Lokal mieszkalny o pow. 42,30 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 42,30 m2.
Cena wywoławcza: 147 488,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta działając na podstawie art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 tj.) podaje do publicznej wiadomości, że w dn.

 

4 lutego 2016 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie tut. organu egzekucyjnego, tj. 31-621 Kraków, os. Bohaterów Września 80, część A, sala konferencyjna, II piętro, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości należącej do zobowiązanego:

(…),

położonej w Krakowie, stanowiącej lokal mieszkalny nr 85 w budynku nr 6 na os. Jagiellońskim, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą KR1P/00479493/5.

Przedmiotowy budynek ma przeciętną lokalizacje, gdyż jest usytuowany w bliskiej odległości od ronda Hipokratesa, ulic Obr. Krzyża, Broniewskiego, Łopackiego i Mikołajczyka oraz Szpitala im. Rydgiera. Osiedle jest położone w centralnej części dzielnicy Nowa Huta, ma bardzo dobrze zorganizowaną komunikację tramwajową i autobusową.

Licytowany lokal mieszkalny ma pow. użyt. 42,30 m2 położony jest na III piętrze. Składa się z dwóch pokoi z kuchnią, przedpokoju, łazienki z ubikacją. Jest przynależna piwnica.

 

Suma oszacowania wynosi 196 650 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł), zaś cena wywoławcza w pierwszym terminie licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości, tj. po zaokrągleniu do pełnych złotych 147 488 zł.

Przystępujący do licytacji jest zobowiązany złożyć wadium w wysokości 1/10 oszacowanej wartości nieruchomości, tj. w wysokości 19 665 zł. Dowód wpłaty wadium na konto tut. Organu NBP O/OKR w Krakowie nr 06 1010 1270 0004 3313 9120 0000 lub czek potwierdzony, wystawiony na Organ egzekucyjny winien być złożony w pokoju 041 (parter) w siedzibie tut. Urzędu.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji, stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Na 14 dni przed dniem licytacji można oglądać powyższą nieruchomość oraz w dn. 18.01.2016 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta w pokoju 041 (parter).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do prowadzenia licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostatecznie.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Jagiellońskie
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone