strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik
Działka o nr. ew. 15, o pow. 0,3700 ha, zabudowana
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-03
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o nr. ew. 15, o pow. 0,3700 ha, zabudowana
Cena wywoławcza: 89 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 87/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00046448/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 lutego 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Szamotułach, sala 301 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużniczki (…).

Nieruchomość położona jest w miejscowości Rzecin nr 23, gm. Wronki. Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi dla niej księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00046448/5.

Przedmiotem licytacji jest działka o nr. ew. 15, o pow. 0,3700 ha, stanowiąca rolę (0,2600 ha) i teren zabudowany (0,1100 ha).

Na działce posadowione są dwa budynki:

I. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, konstrukcji tradycyjnej, mieszanej, z poddaszem nieużytkowym. Jest to budynek przedwojenny, z dobudówką. Budynek składa się z 3 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki, kotłowni i wiatrołapu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 66,24 m2.

II. Budynek gospodarczy, wolnostojący, parterowy, z poddaszem nieużytkowym, wybudowany w 1988 r.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 19,80 m2.

Uwaga! W księdze wieczystej nie jest ujawniona geodezyjnie wydzielona niezabudowana działka o nr. 15/1 o pow. 0,2284 ha. Działka ta jest przedmiotem licytacji jako wchodząca w skład ww. nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 134 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 400,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, a także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA: 57 2030 0045 1110 0000 0217 6050,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rzecin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone