strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
HERS sp. z o.o. w likwidacji
Rokowania w sprawie sprzedaży wierzytelności - HERS Sp. z o.o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-02
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Rokowania w sprawie sprzedaży wierzytelności - HERS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROKOWANIACH

NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI

 

 

Likwidator HERS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży pakietu ostatnich wierzytelności przysługujących od 15 dłużników w łącznej kwocie 206 668,53  zł (słownie: dwieście sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 53/100).

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym wierzytelności proszę składać oferty na ich zakup z podaniem proponowanej ceny zakupu  i terminu płatności z dopiskiem  Rokowania w sprawie sprzedaży wierzytelności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2016 r. na adres biura likwidatora: ul. Felicjanek 3/5, 31-150 Kraków (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie rokowań nastąpi w dniu 2.02.2016 r. o godz. 14.00 w biurze likwidatora. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

 

Szczegółowe informacje w sprawie sprzedaży wierzytelności można uzyskać w biurze likwidatora, adres jak wyżej, 

telefon nr  (12) 292 30 07 lub od pełnomocnika likwidatora pod numerem: 533 750 120

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone