strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 60,40 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-26
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 60,40 m2.
Cena wywoławcza: 192 090,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4662/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznani Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12, działając na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 lutego 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 224 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

- wadium wyłącznie na konto komornika

 

nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Poznań, os. Stare Żegrze  54/8. Lokal położony na III piętrze budynku 4-piętrowego, w skład którego wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc i korytarz, o łącznej powierzchni 60,40 m2. Dla ww. ograniczonego prawa rzeczowego Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu, os. Piastowskie 16, prowadzi zbiór dokumentów. Księga wieczysta nie jest założona dla ww. lokalu.

Właścicielem przedmiotowego lokalu jest (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 256 120,00 zł. Cena wywołania wynosi: 192 090,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornika rękojmię w wysokości: 25 612,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z komornikiem, tj. w dniu 23.02.2016 r. godz. 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. stare Żegrze
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone