strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Lokal mieszkalny o pow. 43,70 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-19
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 43,70 m2.
Cena wywoławcza: 157 732,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5044/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12, działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 lutego 2016 r. o godz. 12:00

- wadium wyłącznie na konto komornika

 

w sali nr 224 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w KW PO2P/00230554/0 wynoszącym 4370/3716454 części, o pow. 43,70 m2, położony w miejscowości Poznań przy os. Piastowskie 4/34, posiadający założoną Księgę Wieczystą nr KW: PO2P/00248101/9 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Lokal położony w budynku wielorodzinnym 4-piętrowym na III piętrze. W skład lokalu wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i korytarz o łącznej pow. użytkowej 43,70 m2. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest (…).

 

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 210 310,00 zł.

 Cena wywołania wynosi: 157 732,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornika rękojmię w wysokości: 21 031,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z komornikiem, tj. w dniu 16.02.2016 r. godz. 15:00.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Piastowskie
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone