strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym o pow. 134,00 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-04
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym o pow. 134,00 m2.
Cena wywoławcza: 401 577,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 397/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12, działając na podstawie art. 953 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 lutego 2016 r. o godz. 10:30

- wadium wyłącznie na konto komornika

 

w sali nr 15 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (o powierzchni użytkowej 134,00 m2) – działka nr 1/13 o powierzchni 0,0448 ha, położona w Poznaniu, przy ul. Kłońska 2 (obręb Kobylepole), posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KW: PO2P/00231361/7 w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 535 437,00 zł, w tym wartość rynkowa działki gruntu 135 856,00 zł. Cena wywołania wynosi: 401 577,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornika rękojmię w wysokości: 53 543,70 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu

nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z komornikiem, tj. 29.01.2016 r. godz. 15:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kłońska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone