strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi
Lokal mieszkalny o pow. 51,40 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-28
Godzina: 10:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 51,40 m2.
Cena wywoławcza: 92 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2319/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

28 stycznia 2016 r. o godz. 10:20

 

w Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 sala nr 330, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony na 3 piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Pow. użytkowa lokalu wynosi 51,40 m2. Pow. pom. przynależnego – piwnica wynosi 4,20 m2. Pow. razem 55,60 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej KW nr KA1B/00037630/6, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 265/33 o pow. 26 458 m2 do dnia 30.03.2099 r. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w wysokości 36/10000 części,

położonej w miejscowości Czeladź, przy ul. Składkowskiego 24A/44,

stanowiącej własność dłużników (…),  

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie nr KW KA1B/00041081/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 123 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 92 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika Sądowego

68 1020 2498 0000 8102 0129 6235

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Sosnowcu

podając w tytule wpłaty sygnaturę akt komornika KM 2319/14 oraz akt sądowych I Co 700/15 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tę można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem: w dniach od 13.01.2016 r. do 27.01.2016 r. w godz. od 10:00 do 12:00, natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym  Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 w godzinach urzędowania sądu.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sekretariacie Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 23.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 763 35 10

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Składkowskiego
Miasto: Czeladź
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone