strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Kancelaria Komornicza Tomasz Klucznik
Lokal mieszkalny o pow. 61,23 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-11
Godzina: 13:50:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 61,23 m2
Cena wywoławcza: 107 334,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 82/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

11 lutego 2016 r. o godz. 13:50

 

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokalu mieszkalnego nr 5, o powierzchni 61,23 m2, na drugim piętrze, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 17,51 m2, położonego w Baligrodzie, ul. Kazimierza Wielkiego 45, stanowiącego własność dłużnika: (…),

posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr KS1E/00033182/6.

Z prawem własności lokalu związany jest udział 612/10000 części w nieruchomości wspólnej – gruntu w postaci działek nr 599 i 600 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr KS1E/00033172/3).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 161 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 107 334,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16 100,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika

nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godzinach od 14:00 do 16:00, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kazimierza wielkiego
Miasto: Baligród
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone