strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi
Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym o pow. 188,30 m2.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-28
Godzina: 12:10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym o pow. 188,30 m2.
Cena wywoławcza: 447 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 108/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

28 stycznia 2016 r. o godz. 12:10

 

w Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 sala nr 109, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 188,30 m2, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, z garażem, z poddaszem nieużytkowym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w 1998 r. Nr działki 315/1 o pow. 550 m2,

położonej w miejscowości Czeladź przy ul. Dojazd 9,

stanowiącej własność dłużników (…),  

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie nr KW KA1B/00007022/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 596 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 447 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika Sądowego

68 1020 2498 0000 8102 0129 6235

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Sosnowcu

podając w tytule wpłaty sygnaturę akt komornika KM 108/15 oraz akt sądowych I Co 160/15 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tę można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem: w dniach od 13.01.2016 r. do 27.01.2016 r. w godz. od 10:00 do 12:00, natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym  Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23 w godzinach urzędowania sądu.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sekretariacie Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 23.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 763 35 10

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dojazd
Miasto: Czeladź
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone