strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Lokal mieszkalny o pow. 46,97 m2.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-04
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 46,97 m2.
Cena wywoławcza: 100 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 409/15
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61) ogłasza, że

4 lutego 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, położonego: 85-790 Bydgoszcz, ul. Pielęgniarska 27/25, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kleeberga 2), dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00133611/4.

Opis: lokal położony na III piętrze; 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi – 46,97 m2. Stan techniczny lokalu – dobry.

 

Suma oszacowania wynosi 151 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 100,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001

(co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 409/15) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

W dniu 20.01.2016 r. można oglądać nieruchomość od godz. 12:00 do godz. 12:20.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Pielęgniarska
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone