strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Działki gruntu, budynek mieszkalny o pow. 305,40 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-10
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki gruntu, budynek mieszkalny o pow. 305,40 m2
Cena wywoławcza: 45 960,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 630/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc oraz 983 kpc, że w dniu

 

10 lutego 2016 r. o godz. 13:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1. działki gruntu 251/1 o powierzchni 0,12 ha (Ps IV), działki gruntu 256/1 o powierzchni 0,03 ha (R III), działki gruntu 257/3 o powierzchni 0,30 ha (R III). Działki położone są w miejscowości Mojesz, gm. Lwówek Śląski. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. nr JG1S/00003921/9.

Nieruchomość gruntowa oszacowana jest na kwotę: 68 940,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 45 960,00 zł (wadium 6 894,00 zł).

2. budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Mojesz 35, gm. Lwówek Śląski, na działce nr 251/2 o powierzchni użytkowej 305,40 m2, powierzchnia zabudowy wynosi 162,0 m2, kubatura 1 134 m2. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Nieruchomość składa się z budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 49,00 m2, powierzchnia zabudowy 53,6 m2, budynek o słabym standardzie wykończenia oraz budynku gospodarczego – garażu o powierzchni użytkowej 20,00 m2. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną. Stan techniczny budynku średni. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis dotyczący służebności osobistej polegającej na prawie zamieszkiwania uprawnionego Pawła Dereń w jednym pokoju, który jest obok łazienki z używalnością wspólnych: łazienki i kuchni położonych na I piętrze oraz korzystaniu z korytarza i działki gruntu pod budynkiem.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. nr JG1S/00003921/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 477 340,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 318 226,67 zł (wadium 47 734,00 zł).

Nieruchomości stanowią własność dłużnika.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania w gotówce w Kancelarii najpóźniej do godz. 12:00 w dniu licytacji lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:  
Miasto: Mojesz
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone