strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,0328 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-10
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 0,0328 ha
Cena wywoławcza: 398 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 637/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

10 lutego 2016 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl., sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lwówek Śląski, ul. Przyjaciół Żołnierza 13, działka nr 144 o powierzchni 0,0328 ha. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zwartej. Budynek mieszkalny jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, przedwojenny, po kapitalnym remoncie i modernizacji w 2000 roku. Dane techniczne budynku: powierzchnia użytkowa 419 m2, powierzchnia zabudowy 205 m2, powierzchnia całkowita 481 m2, kubatura 1 224 m3. Stan budynku średni. Standard wykończenia przeciętny. Budynek mieszkalny stanowi własność dłużników na prawach własności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00011594/6.

Nieruchomość gruntowa oszacowana jest na kwotę: 597 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 398 333,33 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 59 750,00 zł w gotówce w Kancelarii do godz. 11:00 lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przyjaciół Żołnierza
Miasto: Lwówek Śląski
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone