strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Zachód Sławomir Michalik Kancelaria Komornicza w Katowicach
Działka o nr ewid. 111 o pow. 551 m2, zabudowanej budynkiem kamienicy usługowo-mieszkalnej o pow. użytkowej 1 159,91 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-11
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o nr ewid. 111 o pow. 551 m2, zabudowanej budynkiem kamienicy usługowo-mieszkalnej o pow. użytkowej 1 159,91 m2
Cena wywoławcza: 4 476 892,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1545/08
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik (tel. fax (32) 200 01 46) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

11 lutego 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewid. 111 o pow. 551 m2, zabudowanej budynkiem kamienicy usługowo-mieszkalnej o pow. użytkowej 1 159,91 m2. W budynku znajdują się lokale usługowe oraz mieszkalne. Na terenie nieruchomości posadowiony jest parterowy budynek garażowy (dwa stanowiska garażowe) o powierzchni użytkowej 52,42 m2;

położonej: 40-063 Katowice, Żwirki i Wigury 14, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00031653/0.

Suma oszacowania wynosi 5 969 190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 476 892,50 zł i obejmuje należny podatek VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 596 919,00 zł. Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BSK O. Katowice 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach mieszczącym się pod adresem: Warszawska 45 – Sekcja Egzekucyjna Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żwirki i Wigury
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone