strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wałbrzychu Waldemar Wójcik
Działka nr 12/8 o pow. 0,1613 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-09
Godzina: 09:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 12/8 o pow. 0,1613 ha
Cena wywoławcza: 39 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2750/13
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953

kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 lutego 2016 r. o godz. 9:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11 w sali nr 204, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 12/8 o pow. 0,1613 ha. Nieruchomość położona jest w Olszyńcu-Podlesie, gm. Walim, obręb nr 0006 Olszyniec, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1W/00084292/4.

Suma oszacowania wynosi 52 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 450,00.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 260,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 8.02.2016 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK SA O. Wałbrzych 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Olszyniec-Podlesie
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone