strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Działki zabudowane domem jednorodzinnym w Oświęcimiu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-08
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane domem jednorodzinnym w Oświęcimiu
Cena wywoławcza: 37 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 5367/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 marca 2016 r. o godz. 13.00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala 208 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w nieruchomości położonej w miejscowości Oświęcim, Piasek 2, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR1E/00000101/2,

oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, opisanej jako nieruchomość położona w miejscowości Oświęcim, przy ul Piasek 2. Działka nr 2456 o powierzchni - 0,0133 ha, działka nr 1925 o powierzchni 0,0431 ha. Działki w kształcie zbliżonym do prostokąta, działka nr 2456 – niezabudowana, działka nr 1925 zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 2 – dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony, murowany z cegły i pustaków nieocieplony, częściowo otynkowany z ubytkami. Powierzchnia użytkowa budynku 41,40 m2. Obiekt w stanie technicznym średnim, standard - przeciętny, do modernizacji. Dostęp do działki z ul. Piasek. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna, tereny zielone i rekreacyjne. Wg MPZP działki położone są w strefie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, oznaczonej symbolem 1B4MN oraz KDD – tereny dróg publicznych. Działki ogrodzone ogrodzeniem ze sztachet drewnianych rozpiętych między słupkami betonowymi na cokole betonowym. Nasadzenia drzew i roślinności ozdobnej. Uzbrojenie – sieć kanalizacji miejskiej, sieć elektryczna, sieć teletechniczna, wodociągowa - kanalizacja miejska. Podstawowe elementy konstrukcyjne – fundamenty betonowe wylewane na mokro, ściany murowane z cegły i pustaków, brak ocieplenia, częściowo nieotynkowany, w pozostałej części liczne ubytki w tynku, ganek obłożony deskami, strop drewniany, dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana. Elementy wykończenia: ściany i stropy – tynk cementowo wapienny, malowania emulsyjne, w łazience płytki ceramiczne, stolarka okienna – PCV oraz drewniana zespolona, stolarka drzwiowa – płytowa szklona i pełna typowa, starego typu, posadzki – płytki ceramiczne, wykładzina gumowa, panele.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 55 900,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 37 266,67 zł (2/3 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 5 590,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości:

- na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, tj. do dnia (7.03.2016 r.), przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (data uznania rachunku bankowego komornika);

- w gotówce w kasie kancelarii do dnia licytacji – tj. do dnia (8.03.2016 r.) do godziny (12:00).

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piasek
Miasto: Oświęcim
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone