strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Działki zabudowane i niezabudowane, Niepołomice
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-10
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki zabudowane i niezabudowane, Niepołomice
Cena wywoławcza: 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 88/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 lutego 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, przy ul. Janińskiej 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Niepołomice, gm. Niepołomice, składającej się z:

- działki ewidencyjnej nr 1624/21 o powierzchni 0,0189 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni całkowitej 128,57 m2 (budynek składa się z kondygnacji parteru i piętra, posiada strych nieużytkowy), objętej księgą wieczystą o nr KR2I/00029727/6,

- udziału w wysokości 2/28 części prawa własności do zabudowanej działki ewidencyjnej nr 1624/14 o powierzchni 0,0223 ha (obszar działki utwardzony kostką brukową), objętej księgą wieczystą o nr KR2I/00029728/3,

- udziału w wysokości 2/92 części prawa własności do niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1624/5 o powierzchni 0,1043 ha, objętej księgą wieczystą o nr KR2I/00027989/6 (obszar działki jest utwardzony kostką brukową oraz posiada nawierzchnię asfaltową),

posiadającej założone księgi wieczyste w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- działka ewidencyjna nr 1624/21 zabudowana oszacowana jest na kwotę: 462 379,00 zł,

- ułamkowa 2/28 część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 1 903,00 zł,

- ułamkowa 2/92 część nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 2 707,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza zabudowanej działki ewidencyjna nr 1624/21 wynosi: 346 800,00 zł,

- cena wywoławcza ułamkowej 2/28 części nieruchomości wynosi: 1 430,00 zł,

- cena wywoławcza ułamkowej 2/92 części nieruchomości wynosi: 2 040,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

- za działkę nr 1624/21 wadium wynosi: 46 250,00 zł,

- za ułamkową 2/28 część nieruchomości wadium wynosi: 200,00 zł,

- za ułamkową 2/92 część nieruchomości wadium wynosi: 300,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Pobierz: Zdjecia.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niepołomice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone