strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny o pow. 45,14 m2, 2 pokoje
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-02
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 45,14 m2, 2 pokoje
Cena wywoławcza: 73 725,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 111/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00038566/2

ICo 1005/14

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 marca 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 58, odbędzie się

                                                          

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Brzegu przy ul. Nysańskiej 11/7 usytuowany na 3 kondygnacji budynku, stanowiący własność dłużnika (…). Lokal, o łącznej powierzchni użytkowej 45,14 m2, obejmuje: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę z wc  i przedpokój, o łącznej powierzchni 36,76 m2, oraz przynależną piwnicę o powierzchni 8,38 m2.  Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00038566/2. Z własnością lokalu związany jest udział, w 404/10000 częściach, w prawie własności działki nr 942/11 z mapy 13 obrębu 1102 Centrum, stanowiącej teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,1746 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku na tej działce znajdującego się, tworzących nieruchomość wspólną objętą księgą wieczystą KW nr OP1B/00030997/6.

Suma oszacowania wynosi 98 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 830,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nysańska
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone