strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR we Wschowie Radomir Radecki
Działka o pow. 8.2500 ha, zabudowana; działka o pow. 1 280,0 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-18
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 8.2500 ha, zabudowana; działka o pow. 1 280,0 m2
Cena wywoławcza: 28 204,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1986/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki z siedzibą: 67-400 Wschowa, ul. Pocztowa 16/5 (tel. (65) 540 12 01) ogłasza, że w sprawach egzekucyjnych KM 1986/12 i inne, dnia

 

18 lutego 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej: 67-400 Wschowa, Tylewice 9e, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00015885/7.

Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca działkę nr 364 o powierzchni 8.2500 ha. Zabudowę nieruchomości stanowią, usytuowane na obszarze 2.7300 ha, budynki pełniące funkcję produkcyjną, magazynową i biurową oraz budowle. Pozostałe grunty działki o powierzchni 5.520 ha są niezabudowane i posiadają następujące klasy bonitacyjne: RRIII A – 0,7400 ha, WRIII A – 0,0500 ha, SRIII A – 0,4600 ha, WRIII B – 0,0200 ha, RRIII B – 0,5800 ha, RRIV A – 1,5200 ha, SRIV A – 0,4200 ha, WRIV A – 0,0400 ha, SRIV B – 0,6600 ha, WRIV B – 0,0900 ha, RRIV B – 0,6600 ha, RRV – 0,1700 ha, TR – 0,1100 ha. Teren obejmujący dawny zakład produkcyjny (zabudowana część działki nr 364) położony jest przy drodze o nawierzchni utwardzonej. Teren jest ogrodzony ogrodzeniem o długości 967,5 m z elementów żelbetowych z bramą przesuwaną konstrukcji stalowej. Teren utwardzony – utwardzenia dróg dojazdowych stanowią 2 100 m2 pokryte asfaltem oraz 7 412,0 m2 pokryte betonem. Posiada przyłącze energetyczne z trafostacją oraz wodociągowe, wewnątrz sieć kanalizacyjna zakończona w zbiorniku bezodpływowym. Teren niezabudowany położony jest przy drodze o nawierzchni gruntowej, jest nieogrodzony i nieuzbrojony, posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej poprzez część zabudowaną nieruchomości. Na nieruchomości znajdują się następujące budynki oraz budowle:

Budynek – o oznaczeniu wewnętrznym „E” – portiernia – jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, jego powierzchnia zabudowy wynosi – 36,90 m2, powierzchnia użytkowa – 28,58 m2, kubatura – 112,0 m3.

Budynek – o oznaczeniu wewnętrznym „C” w okresie funkcjonowania zakładu produkcyjnego – hala ręcznej i mechanicznej obróbki drewna z zapleczem – jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, którego powierzchnia zabudowy wynosi – 1 954,00 m2, powierzchnia użytkowa – 2 014,52 m2, kubatura – 7 857,54 m3.

Budynek – o oznaczeniu wewnętrznym „D” – kotłownia – przepompownia – jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, którego powierzchnia zabudowy wynosi – 303,1 m2, powierzchnia użytkowa – 249,60 m2, kubatura – 2 255,1 m3.

Budynek – o oznaczeniu wewnętrznym „A” w okresie funkcjonowania zakładu produkcyjnego – hala montażowa – magazynowa z zapleczem – jest to budynek, który posiada dwie kondygnacje, niepodpiwniczony, a jego powierzchnia zabudowy wynosi – 2 244,05 m2, powierzchnia użytkowa – 2 776,84 m2, kubatura – 14 928,00 m3. Dodatkowo budynek posiada dobudówkę o powierzchni: 81,70m2.

Budynek – o oznaczeniu wewnętrznym „B” w okresie funkcjonowania zakładu produkcyjnego – hala obróbki z zapleczem biurowym i socjalnym – jest to budynek, który posiada dwie kondygnacje, niepodpiwniczony, a jego powierzchnia zabudowy wynosi – 3 935,1 m2, powierzchnia użytkowa – 3 075,76 m2, kubatura – 13 993,31 m2.

Budynek gospodarczy (ogrodnika) – jest to budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, a jego powierzchnia użytkowa wynosi 19,10 m2, kubatura – 51,0 m3.

Wiata nr 1 posiada powierzchnię użytkową – 68,70 m2, jest to konstrukcja stalowa pokrycie na dachu blachą trapezową, na ścianach blachą trapezową lub siatką, utwardzenie stanowi trylinka betonowa.

Wiata nr 2 posiada powierzchnię użytkową – 25,40 m2 jest to konstrukcja stalowa pokryta na dachu onduliną, ściany są wykonane z elementów żelbetowych lub siatki, utwardzenie z trylinki betonowej.

Oświetlenie zewnętrzne: stanowi 35 słupów oświetleniowych, linia kablowa wraz z rozdzielnią.

Kojec dla psów – na fundamencie betonowym, posiada ściany z kamieni.

Basen p. poż – jest to basen o wymiarach 10 x 10 m, głębokości 2,5 m i kubaturze – 250 m3, posiada ściany żelbetowe monolityczne z izolacją, jest ogrodzony – murki z elementami stalowymi.

Zbiornik bezodpływowy konstrukcji żelbetowej monolitycznej posiada kubaturę – 216,0 m3, a jego objętość użytkowa wynosi – 150,0 m3.

Suma oszacowania wynosi 7 173 250,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 379 937,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 717 325,00 zł.

 

w sprawach egzekucyjnych KM 1986/12 i inne dnia

 

18 lutego 2016 r. o godz. 11:45

 

w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie mającego siedzibę przy pl. Kosynierów 1c w sali nr 106, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej: 67-400 Wschowa, Tylewice (obręb 14 Tylewice, jed. ew. Wschowa - obszar wiejski), dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1W/00005830/4.

Jest to nieruchomość niezabudowana obejmująca grunt działki nr 366/11 o powierzchni 1 280,0 m2, zlokalizowana bezpośrednio przy zabudowaniach produkcyjnych, usługowych oraz budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Nieruchomość jest nieogrodzona, położona przy drodze o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Jest ona nieuzbrojona lecz posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.

Suma oszacowania wynosi 37 606,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 204,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 760,60 zł.

Rękojmia może być złożona również na konto komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

                                                                                                                                 Komornik

                                                                                                                       Radomir Radecki

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Tylewice
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone