strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie
Działki w tym zabudowana budynkami mieszkalnymi w Drygulcu.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-16
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w tym zabudowana budynkami mieszkalnymi w Drygulcu.
Cena wywoławcza: 72 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 203/05
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 lutego 2016 r. o godz. 10:00

 

 w sali nr III Sądu Rejonowego w Opatowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/3 udziału w nieruchomości, położonej w obrębie Drygulec, gm. Wojciechowice o numerach działek 741/2, 491 i 87, stanowiące własność dłużnika, na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Sandomierzu sygn. I NS 53/92.

Nieruchomość składa się z:

- działki gruntowej zabudowanej o nr ewidencyjnym 87, położonej w miejscowości Drygulec przy głównej drodze obrębu – drodze wojewódzkiej nr 755. Nieruchomość gruntowa zabudowana o nr ewidencyjnym 87 o powierzchni 1 100 m2. Na działce znajdują się dwa budynki mieszkalne oraz zabudowa zagrodowa, działka zaniedbana – porośnięta trawami i drzewami, działka w kształcie prostokąta o płaskim ukształtowaniu;

- działki gruntowej o nr ewidencyjnym 471/2 stanowiącej łąki i rowy o łącznej powierzchni 0,27 ha;

- działki gruntowej o nr ewidencyjnym 491 stanowiącej grunty orne o łącznej powierzchni 3,25 ha ( RI 1,91 ha, RII 0,65 ha, RIIIb 0,69 ha).

Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojciechowice działki nr 87, 471/2 i 491 stanowią obszar intensywnych upraw polowych z możliwością zabudowy.

Opisana nieruchomość stanowi w udziale 1/3 własność dłużnika: (…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 96 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 72 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Drygulec
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone