strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty Katarzyna Gibas
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,92 m2, 3 pokoje.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-15
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,92 m2, 3 pokoje.
Cena wywoławcza: 173 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 31/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lutego 2016 r. o godz. 13:30

 

w sali C-107 Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 63,9200 m2, położonego na I piętrze w budynku nr 3 na os. Willowym w Krakowie, objętego KW: KR1P/00296779/7; lokal składa się z następujących izb: 3 pokoje (jeden z balkonem), kuchnia widna, łazienka, ubikacja i przedpokój; do lokalu przynależy piwnica; z własnością lokalu związany jest udział w użytkowaniu wieczystym działki nr 130 objętej KW 83435 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 56/1000 częściach.

W dziale II KW jako właściciel nieruchomości ujawniona jest: (…).

Księgę Wieczysta dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.

 

Egzekucja w niniejszej sprawie prowadzona jest celem zniesienia – w drodze sprzedaży publicznej – współwłasności ww. nieruchomości (art. 1068 kpc).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 231 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 173 550,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 23 140,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu przetargu wadium nie będzie przyjmowane.

 

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr:

89 8619 0006 0030 0325 8084 0001

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Km 31/15” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

Rękojmi nie składają osoby wymienione w art. 964 kpc.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: o. Willowe
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone