strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Działki niezabudowane i zabudowane w Zagórzu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-08
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane i zabudowane w Zagórzu
Cena wywoławcza: 5 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 797/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 lutego 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska, 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze, gm. Niepołomice, składającej się z:

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 318/1 o powierzchni 0,05 ha (na działce znajduje się droga dojazdowa z kostki brukowej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 318/4 oraz chodnik), objętej księgą wieczystą o nr KR2I/00003630/1,

- niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 318/3 o powierzchni 0,0800 ha, zabudowanej działki ewidencyjnej nr 318/4 o powierzchni 0,0800 ha (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni całkowitej 292,56 m2 z wbudowanym garażem dwustanowiskowym) i niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 318/6 użytkowanej dla celów komunikacyjnych o powierzchni 0,0300 ha, objętych księgą wieczystą o nr KR2I/00028125/9,

- zabudowanej działki ewidencyjnej nr 318/5 o powierzchni 0,0800 ha (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni całkowitej 104,83 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni całkowitej 76,00 m2), objętej księgą wieczystą o nr KR2I/00010950/2, posiadającej założone księgi wieczyste w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach Sądu Rejonowego w Wieliczce.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 318/1 oszacowana jest na kwotę: 49 325,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 318/3 oszacowana jest na kwotę: 69 432,00 zł,

- zabudowana działka ewidencyjna nr 318/4 oszacowana jest na kwotę: 742 312,00 zł,

- niezabudowana działka ewidencyjna nr 318/6 oszacowana jest na kwotę: 7 585,00 zł,

- zabudowana działka ewidencyjna nr 318/5 oszacowana jest na kwotę: 264 637,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

- cena wywoławcza niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 318/1 wynosi: 37 000,00 zł,

- cena wywoławcza niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 318/3 wynosi: 52 100,00 zł,

- cena wywoławcza zabudowanej działki ewidencyjnej nr 318/4 wynosi: 556 750,00 zł,

- cena wywoławcza niezabudowana działki ewidencyjna nr 318/6 wynosi: 5 700,00 zł,

- cena wywoławcza zabudowanej działki ewidencyjnej nr 318/5wynosi: 198 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 318/1 wadium wynosi: 4 950,00 zł,

- za niezabudowaną działkę ewidencyjna nr 318/3 wadium wynosi: 6 950,00 zł,

- za zabudowaną działkę ewidencyjną nr 318/4 wadium wynosi: 74 250,00 zł,

- za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 318/6 wadium wynosi: 760,00 zł,

- za zabudowaną działkę ewidencyjną nr 318/5 wadium wynosi: 26 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

 Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

 Pobierz: Zdjecia.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zagórze
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone